Veldmuis "Microtus arvalis"

Schade:

  • modderkoorts besmetting door beten of urine
  • `s winters komen ze in schuren, bieten-aardappelkuilen
  • in “veldmuisjaren” kunnen ze enorme schades veroorzaken door ondermijnen van weide of grasvelden of aan bouwlanden door knagerij, ook kan de schade aan boomgaarden aanzienlijk zijn, door aantasting van de wortels

"Microtus arvalis"

Kenmerken / leefwijze

Veldmuizen komen in heel Nederland voor in gras en weidegebieden.

Ze zijn bruin tot grijsbruin en hun buik is lichter van kleur.

Ze hebben een plompere bouw, stompe snuit en in de vacht verborgen oren en ogen.

Een volwassen veldmuis is 9.5 – 12 cm lang en de lengte van de staart is 3 – 4.5 cm lengte.

Pasgeboren zijn ze blind en kaal.

De wijfjes hebben gemiddeld 5 à 6 worpen per jaar en hebben dan gemiddeld 5 à 6 jongen per nest.

De draagtijd is 3 weken, de zoogperiode is 3 à 4 weken en de jongen zijn na 25 dagen zelf geslachtsrijp.

De levensverwachting is 1 jaar tot 16 maanden.

 

Bestrijding
Alleen door het treffen van goede bouwkundige voorzieningen, zoals perfect sluitende deuren en het realiseren van smalle ventilatieopeningen kan men veldmuizen buiten de deur houden. Let op: openingen vanaf 5 mm zijn al voldoende om doorheen te komen! Een effectief product voor het afdichten van gaten en kieren is Mouseshield.

Ook een goede hygiëne (opslag en het verwijderen van afval, de juiste opslag van producten, periodiek schoonmaken van ruimten e.d.) is van belang om de aanwezigheid van muizen tegen te gaan.

 

Daarnaast adviseert EcoPest om uw  gras en beplanting kort te houden en slootkanten regelmatig te maaien. Zo voorkomt u dat muizen zich daar vestigen.

 

Snel van uw veldmuizenplaag af? Een bouwkundig advies nodig? Bel EcoPest. Wij ondernemen direct actie.