Huisboktor

De larven van de boktor richten meer schade aan dan de larven van de gewone houtwormkever, omdat ze in de lengterichting van het hout knagen.

Contact opnemen