IPM 2023

Bedrijfsverklaring

EcoPest plaagbeheersing gaat zich conformeren aan de nieuwe richtlijnen die gaan gelden op het gebied van de bestrijding van ratten en muizen die op 01-01-2023 ingaan.

Wij dienen ons te conformeren aan de nieuwe wet en regelgeving omtrent IPM 2023. Dit betekent dat we voordat we overgaan naar chemisch bestrijden, we alles gedaan hebben om te voorkomen dat schadelijke knaagdieren gebouwen binnendringen of kunnen nestelen in uw bedrijf.

 

Noodsituatie

Indien er sprake is van een NOODSITUATIE, d.w.z. Er is sprake voor de volksgezondheid, diergezondheid of economische schade die voortvloeit uit de aanwezigheid van ratten en muizen, dan kunnen wij direct ingrijpen door zowel klemmen en rodenticide (gif) in te zetten. Echter u dient alsnog te zorgen dat de aanbevelingen die wij u gedaan hebben omtrent bouwkundige aanpassingen en hygiëne opgevolgd worden.

Indien er sprake is van een langdurige situatie waarbij een oplossing van het probleem zonder rodenticide (gif) niet voorhanden ligt, dan dienen we de bezoekfrequentie op te schalen. Dit betekend in de praktijk dat wanneer u bijvoorbeeld nu 6 of 8 bezoeken per jaar van ons ontvangt, dat dit wordt verhoogd naar 12 x per jaar. Dit om de redenen dat we niet langer dan 1 maand rodenticide onbeheerd mogen laten staan.  Dit scenario is vooral van toepassing in de agrarische sector. 

 

KBA vervalt.

Per 01-01-2023 vervallen tevens alle KBA licenties. Deze licenties zijn momenteel van toepassing voor de agrariërs, die zelf bestrijden op eigen bedrijf. Er zal voor hen een nieuwe opleiding worden gepresenteerd en zij dienen hun eigen bedrijf door een certificerende instantie te laten certificeren. Dit zal in de praktijk een onhaalbare en onbetaalbare situatie worden.

 

Heeft dit voor u als bestaande of nieuwe klant grote gevolgen?

In grote lijnen verandert er voor u als klant en voor ons als EcoPest plaagbeheersing weinig in de werkwijze. Sinds de oprichting van EcoPest plaagbeheerisng in 2013 is het ons streven om het gebruik van biociden tot een minimum te beperken. In onze aanpak staat het plaagdier en diens levenswijze centraal. De aanpak is een samenwerking met u als klant,  samen met ons, als betrokken professional.

 

De internationale principes van het IPM protocol, beschrijven een wijze van plaagdierbeheersing met als doel het duurzaam voorkomen en monitoren (dus niet alleen bestrijden!) van dierplagen.

EcoPest plaagbeheersing werkt sinds de oprichting in 2013 al alleen met biocoden als laatste redmiddel.

Wij blijven achter ons standpunt staan dat samenwerking met u als klant essentieel is.

 

Deze wijze passen wij te allen tijde toe. Of u nu particulier  of bedrijf bent .

Ook qua bedrijfsbranche wordt er geen onderscheid gemaakt.

EcoPest plaagbeheersing blijft uw vertrouwde partner in de aanpak van de plaagdieren. 

 

Merkt u dan helemaal niets van IPM 2023?

Er gaan wel degelijk bepaalde zaken veranderen. Niet zozeer in onze aanpak maar wel in de registratie en communicatie.

  1. U ontvangt een plan van aanpak. Dit is een document waarin onze werkwijze wordt beschreven en waarin u ons medewerking toezegt om samen naar een plaagdiervrij bedrijf toe te werken.
  2. Wij vragen u onze bedrijfsverklaring te onderteken voor wij tot uitvoer van de werkzaamheden kunnnen overgaan. Voorheen werd dit met name mondeling bevestigd
  3. Indien er sprake is van overlast voeren wij tijdens de inspectie een vragenlijst in (Plaagdier risico inventarisatie)  Indien hieruit wordt geconcludeerd dat er sprake is van overlast die voorkomen kan worden door andere onderdelen zoals meer klemmen/bouwkundige aanpassingen, dan dienen die eerst te worden ingezet.  
  4. Detectiemiddelen; deze worden voor eind  2022 gestandardiseerd volgens de laatste normen
  5. Digitalisering
    Als vaste klant bent u al enigszins bekend met ons klantenportaal. Het gebruik hiervan zal in de loop der tijd uitgebreid worden.

 

Wij begrijpen dat u met vragen zit, aarzel dan niet om met ons contact op te nemen.  Indien u dit wenst kan ik IPM 2023 en de gevolgen voor u als klant gratis in een gesprek nader toelichten.

 

Ik begrijp dat u niet zit te wachten op extra kosten vanwege IPM 2023.

Helaas hebben wij deze wet en regelgeving niet gemaakt en dient iedereen zich hieraan te conformeren. Het NVWA en IL&T gaan hier scherp op toezien.

U dient dit plan van aanpak te ondertekenen. Indien dit niet gebeurt, mogen wij volgens het NVWA en IL&T geen rodenticide op uw bedrijf inzetten.