Wespen

Een wespensteek kan leiden tot een gevaarlijke allergische reactie.

Toch zijn er veel misverstanden over wespen, die tevens vaak verward worden met de bijen.

Laat u zich informeren door EcoPest.

Is een bestrijding van een nest noodzakelijk,dan kan EcoPest dit op korte termijn verzorgen.

 

Contact opnemen


Onbekend maakt onbemind

Voorkom overlast maar laat het volk intact