MER - Milieueffectrapport

De gemeente Bergen op Zoom beoordeelt dit project :

Milieu neutraal tot licht negatief

Toename verhard oppervlak :

- Poortgebied 55.000 m2 (komt overeen met > 11 voetbalvelden!)
- De Berk 1.090 m2
- Toegangsweg 13.500 m2

Bron;
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0748.BP0242-0201/b_NL.IMRO.0748.BP0242-0201_tb8.pdf

Verslag Blz 1 van 3

Verordening ruimte 2014

"

De voorgenomen planontwikkeling past niet binnen dit streven. Er zijn echter wel mogelijkheden om de begrenzing van de EHS te wijzigen teneinde het tankstation etc. als  zodanig te bestemmen. 

"

Bron:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0748.BP0242-0201/b_NL.IMRO.0748.BP0242-0201_tb9.pdf

Flora en Fauna Blz 8

 

Toets Natura 2000

Stikstofdepositie is relevant

Bron;

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0748.BP0242-0201/b_NL.IMRO.0748.BP0242-0201_tb19.pdf

toets Natura 2000 Blz 17

 

Veiligheid NvT

Zie op deze site kanttekeningen hieromtrent; veiligheid

 

Financiën NvT

Het is aan de gemeenteraad om hier een oordeel over te vellen. Denk erbij

- Ontsluitingsweg

- Aansluiting A4

- Riolering

- Gas netwerk 

- Controle & handhaving