Achtergrond info

Er is naar aanleiding van het ontwerp bestemmingsplan door mij bezwaar gemaakt middels een zienswijze.

Het is mijn mening dat de particuliere eigendommen van Dopheide, Struikheide en Vredenburg in de plannen volledig genegeerd worden. Het betreft particuliere percelen waar al sinds 1966 gerecreëerd wordt.

In mijn zienswijze is uiteraard ingegaan op persoonlijke situatie/locatie.

 

Ik ben behalve belanghebbende ook natuurliefhebber en imker. Het plan zal grote gevolgen hebben voor de flora en fauna in de omgeving.

Bij het indienen van mijn zienswijze heb ik ook een pot honing afgegeven van mijn bijen die op Dopheide 3, hun standplaats hebben. 

 

Indien men deze honing laat analyseren kan men zien welke nectar planten er in de omgeving zijn.

Indien de verharding ter grootte van ca. 15 voetbalvelden doorgaat, zullen mijn bijen op suikerwater moeten gaan leven.

 

Maar wat gebeurt er met de wilde insecten?

Bovendien is het de vraag of  iedereen die moet stemmen over het plan op de hoogte is van de gevaren die het geplande tankstation met zich meebrengt. Helaas zal een dergelijk plan ook gevolgen hebben voor Natura 2000

 

Bestemmingsplan Buitengebied Oost is ook in de maak en overlapt ook deze regio incl. Dopheide / Struikheide.

Ik probeer op deze site alleen info te geven die openbaar beschikbaar is. Foto's op de site zijn door mij gemaakt tenzij anders aangegeven.

 

Laat het mij weten als u onvolledige of foutieve info tegenkomt.